Henry Thái – Forex Phân Tích Điểm Vào Lệnh SELL Cặp Tiền EUR – JPY Ngày 10.12

Henry Thái – Đầu Tư Forex Thị Trường Tỷ Đô

Phân tích cặp tiền cho tín hiệu vào lệnh SELL ngày 10.12.2018

Điểm vào lệnh cặp EUR – JPY

Lưu ý: Tất cả các cặp tiền đều phải tuân thủ theo quy luật:
    Xu hướng D1 – H1
    Quản lý vốn cho tài khoản của mình ( 5% – 10% – 20% )
    Điểm vào lệnh hợp lý
    Chốt lời theo ý của mình cho ngày hôm đấy.
    Điểm dừng lỗ hợp lý khi xu hướng đi ngược