Tin tức Tìm kiếm Châu Á: Lương quản lý ngành BĐS năm 2013 giảm hơn 1/5RA

By nhadatxanh - Saturday, 05/04/2014 23:01 GMT+7

Thu nhập của các quản lý ngành BĐS tại Châu Á giảm 21,4% trong năm 2013, góp phần vào mức giảm 3,8% lương bình quân giữa các chuyên gia BĐS Châu Á nói chung trừ Trung Quốc.

Theo Khảo sát 2014 về Thái độ và Tưởng thưởng của RICS (Viện Nghiên cứu Khảo sát Hoàng gia) liên kết với Macdonald & Company, lương của quản lý cấp cao trong ngành BĐS Châu Á đã giảm hơn 1/5 trong năm ngoái. Trong khi đó, các chuyên gia BĐS tại Malaysia có mức lương hàng năm cao nhất (tăng 11%) nhưng lại có mức thu nhập trung bình thấp nhất.

Mức giảm 21,4% về lương của Chủ tịch Công ty/Giám đốc Điều hành/Giám đốc Tài chính/Giám đốc Tác nghiệp đã khiến thu nhập trung bình của các chuyên gia BĐS Châu Á giảm 3,8% xuống còn khoảng US$96,087 (tương đương 2,02 tỉ đồng). Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa đáp viên được tăng lương cơ bản 10%.

Lương quản lý BĐS tại Hồng Kông tăng 9,2%, Singapore tăng 9% và 7% ở Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia tại Trung Quốc lại có mức lương bình quân theo năm cao nhất, khoảng US$138,400 (tương đương 2,9 tỉ đồng) so với US$125,580 (2,6 tỉ đồng) tại Singapore, US$98,929 (2,08 tỉ đồng) tại Hồng Kông và khoảng US$71,804 (1,5 tỉ đồng) tại Malaysia.

Các chuyên gia có chứng nhận RICS hưởng mức lương khoảng US$73,861 (1,6 tỉ đồng), cao hơn những người nghiệp dư, mặc dù lương bình quân giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn US$105,159 (2,2 tỉ đồng). Có đến 62% đáp viên trả lời rằng họ gần như có khả năng hoặc rất có khả năng thay đổi công việc trong 12 tháng tới, tăng 2% so với năm 2012. Sự hài lòng trong công việc chiếm 75% câu trả lời của đáp viên, giảm 3% so với năm trước, tiếp đến là phong cách quản lý chiếm 69%, tăng 1%.

Năm 2013, có 48% quản lý BĐS ở Châu Á dự đoán điều kiện kinh tế được cải thiện trong thị trường của họ, tăng đáng kể so với 40% trong năm 2012; chỉ có 11% đáp viên cho ý kiến ngược lại, giảm 1% so với 2012.

Tiến sĩ Daniel Ho, Chủ tịch Hội đồng quản trị RICS Hồng Kông cho biết: “Tôi vui mừng khi thấy các đáp viên lạc quan về tăng trưởng kinh tế và xu hướng gia tăng nhân lực trong ngành. BĐS đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chuyên gia khảo sát trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đang kêu gọi đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu này. RICS cam kết thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất cho ngành và các thành viên”.

Ông William Glover, Giám đốc Quốc tế của Macdonald & Company nhận định: “Kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy hơn 60% nhân viên đang xem xét khả năng chuyển việc trong năm 2014. Như vậy, các nhà lãnh đạo cần lên kế hoạch dự trù cũng như tạo ra môi trường thích hợp để các nhân viên có thể phát huy thế mạnh trong doanh nghiệp của mình”.

Đây là khảo sát toàn diện nhất trong ngành BĐS, thu hút 1.525 chuyên gia BDDS Châu Á tham gia trực tuyến từ 11/2013 đến 01/2014, tăng 16,6% so với năm trước.  

Khảo sát tương tự cũng được thực hiện tại Vương quốc Anh cho thấy mức lương cơ bản trong ngành BĐS Anh tăng ở mức cao nhất trong 7 năm qua, tăng 4,7% và lên đến US$84,865 (1,9 tỉ đồng). Nếu tính cả tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác, mức thu nhập của các chuyên gia BĐS Anh lên đến US$130,954 (2,76 tỉ đồng), tăng 1,6% so với năm 2012.

Tại khu vực Trung Đông, mức lương trung bình tăng 10,9%, chưa bằng 11,6% của năm trước. Mức lương  cơ bản hàng năm là US$132,780 (2,8 tỉ đồng), tăng 12% so với năm 2012.

Theo Khảo sát 2014 về Thái độ và Tưởng thưởng của RICS (Viện Nghiên cứu Khảo sát Hoàng gia) liên kết với Macdonald & Company, lương của quản lý cấp cao trong ngành BĐS Châu Á đã giảm hơn 1/5 trong năm ngoái. Trong khi đó, các chuyên gia BĐS tại Malaysia có mức lương hàng năm cao nhất (tăng 11%) nhưng lại có mức thu nhập trung bình thấp nhất.

Mức giảm 21,4% về lương của Chủ tịch Công ty/ Giám đốc Điều hành/ Giám đốc Tài chính/ Giám đốc Tác nghiệp đã khiến thu nhập trung bình của các chuyên gia BĐS Châu Á giảm 3,8% xuống còn khoảng US$96,087 (tương đương 2,02 tỉ đồng). Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa đáp viên được tăng lương cơ bản 10%.

Lương quản lý BĐS tại Hồng Kông tăng 9,2%, Singapore tăng 9% và 7% ở Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia tại Trung Quốc lại có mức lương bình quân theo năm cao nhất, khoảng US$138,400 (tương đương 2,9 tỉ đồng) so với US$125,580 (2,6 tỉ đồng) tại Singapore, US$98,929 (2,08 tỉ đồng) tại Hồng Kông và khoảng US$71,804 (1,5 tỉ đồng) tại Malaysia.

Các chuyên gia có chứng nhận RICS hưởng mức lương khoảng US$73,861 (1,6 tỉ đồng), cao hơn những người nghiệp dư, mặc dù lương bình quân giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn US$105,159 (2,2 tỉ đồng). Có đến 62% đáp viên trả lời rằng họ gần như có khả năng hoặc rất có khả năng thay đổi công việc trong 12 tháng tới, tăng 2% so với năm 2012. Sự hài lòng trong công việc chiếm 75% câu trả lời của đáp viên, giảm 3% so với năm trước, tiếp đến là phong cách quản lý chiếm 69%, tăng 1%.

Năm 2013, có 48% quản lý BĐS ở Châu Á dự đoán điều kiện kinh tế được cải thiện trong thị trường của họ, tăng đáng kể so với 40% trong năm 2012; chỉ có 11% đáp viên cho ý kiến ngược lại, giảm 1% so với 2012.

Tiến sĩ Daniel Ho, Chủ tịch Hội đồng quản trị RICS Hồng Kông cho biết: “Tôi vui mừng khi thấy các đáp viên lạc quan về tăng trưởng kinh tế và xu hướng gia tăng nhân lực trong ngành. BĐS đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chuyên gia khảo sát trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đang kêu gọi đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu này. RICS cam kết thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất cho ngành và các thành viên”.

Ông William Glover, Giám đốc Quốc tế của Macdonald & Company nhận định: “Kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy hơn 60% nhân viên đang xem xét khả năng chuyển việc trong năm 2014. Như vậy, các nhà lãnh đạo cần lên kế hoạch dự trù cũng như tạo ra môi trường thích hợp để các nhân viên có thể phát huy thế mạnh trong doanh nghiệp của mình”.

Đây là khảo sát toàn diện nhất trong ngành BĐS, thu hút 1.525 chuyên gia BDDS Châu Á tham gia trực tuyến từ 11/2013 đến 01/2014, tăng 16,6% so với năm trước.  

Khảo sát tương tự cũng được thực hiện tại Vương quốc Anh cho thấy mức lương cơ bản trong ngành BĐS Anh tăng ở mức cao nhất trong 7 năm qua, tăng 4,7% và lên đến US$84,865 (1,9 tỉ đồng). Nếu tính cả tiền thưởng và các khoản ưu đãi khác, mức thu nhập của các chuyên gia BĐS Anh lên đến US$130,954 (2,76 tỉ đồng), tăng 1,6% so với năm 2012.

Tại khu vực Trung Đông, mức lương trung bình tăng 10,9%, chưa bằng 11,6% của năm trước. Mức lương  cơ bản hàng năm là US$132,780 (2,8 tỉ đồng), tăng 12% so với năm 2012.