Nhà Đất Quy Nhơn Cần Bán Năm 2024

 
1. 
- B1.17.9 (7x18) - N - Giá 25 tr/m2
- B1.27.29 (5x20,5) - B - Giá 25 tr/m2

2. 
- Đê Đông: Quốc Lộ - Lô 13 - 95,8m2 (5x19,2) - B - 3,2 tỷ
- Đê Đông: Đường A2-7 - 76m2 (4x19) - B - 2,4 tỷ
- Cầu 2: Mặt sông - 42,5m2 (5x8,5) - TN - 2 tỷ
- B1.70.7- 100m2 (5x20) - N - 3,8 tỷ

3.
- Lô góc - LKB 41 - 110,5m2 - 6,3 tỷ

39.
- LKX 6 - 106,6 (6x17,8) - ĐN - 51 tr/m2 

50.
- Võ Ngọc Hồ - B3.4 - 114m2 (6x19) - TB - 34 triệu/m2

55.
- BT E4 - 216m2 - TN - 38 triệu/m2
- Đất sau lưng KS Nguyễn Thị Định - Ngang 10m

56.
- 2 mặt sông - LKE 13,14 - 94m2 (5x18,4) - 52 triệu/m2
- Lô góc LKD 19 - 164,1 (    - B - 50 triệu/m2

57.
- BT E34 - 200,9m2 - DB - 35 triệu/m2