Thói Quen Của Những Người Giàu Nhất Thế Giới


Thói Quen Của Những Người Giàu Nhất Thế Giới. 
Tuy khác nhau về điểm xuất thân, những người giàu nhất thế giới đều có một vài đặc điểm chung


Theo Bảo Linh

NDH